سیستم

به دلیل پاره ای مسائل از جمله اینستاگرام و همین وبسایت با این موضوع خداحافظی می کنم

دوستانی که تمایل به برقراری رابطه دارند می توانند از تلگرام استفاده کنند

همین پست را می خواستم به دو شکل برقرار کنم

مسایل اینترنت بازتاب بدهنده واقعیات روز است

ما نمی توانیم به راحتی پست بفرستیم نمی توانیم کامنت بگذاریم لایک بزنیم یا فالو کنیم امکان دایرکت وجود ندارد

همه اینها در ایران هم رخ می دهد

برای آن که من بازگردم نیاز هست که

این برنامه باید هدف سود و فایده داشته باشد

بدون مجوز به صورت زیرزمینی

ختم پرونده